English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Ebelerin Normal Doğum Eyleminde Dikey Pozisyonların Kullanımına İlişkin Görüş ve Uygulamaları: Türkiye’nin Batısından Kesitsel Bir Çalışma
Doğum eyleminde annenin pozisyonu; anne ve fetüs açısından önemli sonuçlara neden olan ve anne-fetüs sağlığını doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Bu çalışma, ebelerin normal doğum eyleminde dikey pozisyonların kullanımına ilişkin görüş ve uygulamalarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Kesitsel tipteki araştırma, Türkiye’nin Güney batısında bulunan Muğla ilindeki tüm devlet hastanelerinin doğum salonunda çalışan 89 ebe ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, literatüre göre hazırlanan soru formu ile ebelerin öz bildirimlerine göre toplanmıştır. Elde edilen veriler Ki-Kare, Fisher Ki-Kare ve Kruskall Wallis-H analizleri ile değerlendirilmiştir. Yaş ortalaması 37,9±5.07 olan ebelerin %67,4’ü ön lisans mezunu ve %83,1’i evlidir. Normal doğumların %88,8’ini ebeler yaptırmaktadır. Ebelerin %3,4’ü dikey pozisyonlarla ilgili eğitim almıştır. Ebelerin %63,6’sı I., %40’ı da II. evrede dikey pozisyonların kullanımını uygun bulmaktadır. Ebeler dikey pozisyonların kullanımını daha çok I. evre için desteklemektedir (%92,1). Ebelerin %95,5’i II. evrede dikey pozisyon kullanımı için doğum salonlarını uygun bulmamaktadır. Dikey pozisyonların kullanılabilmesi için doğum salonu koşullarının düzenlenmesini (%81,7) istemektedirler. Sonuç olarak; ebelerin dikey pozisyonları II. evreden çok I. evre için uygun buldukları ve kullandıkları, tümünün doğumlar için litotomi pozisyonunu uygun bulduğu ve kullandığı saptanmıştır. Ebeler, doğumda dikey pozisyonların kullanımı ile ilgili olumlu görüşe sahip olmak ve kullanımını desteklemekle birlikte doğum salonu koşullarını uygun bulmamaktadırlar.

Anahtar Kelimeler
Dikey Pozisyonlar; Ebe; Görüş ve Uygulamalar; Normal Doğum Eylemi

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

    Dergimizin 2021 yılı Nisan ayı sayısı yayınlanmıştır.

    Dergimizin 2021 yılı Ağustos sayısı yayınlanmıştır.

    Dergimizle ilgili sorularınızı veya mesajlarınızı unikasaglik@gmail.com adresine iletebilirsiniz.Adres :Kılavuzlar Köyü Öte Karşı Üniversite Kampüsü Merkez Karabük
Telefon :444 0 478 Faks :
Eposta :unikasaglik@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri