English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Ebe ve Hemşirelerin Doğum Şekli Tercihi ve İlişkili Faktörler: Hastane Tabanlı Kesitsel Çalışma
Amaç: Çalışmanın amacı, Karabük’te üçüncü basamak sağlık kuruluşunda görev yapan ebe ve hemşirelerin doğum şekli tercihlerinin ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Kesitsel çalışma, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yürütülmüştür. Çalışma grubunu hastanede görev yapan toplam 595 ebe ve hemşirenin 301’i (%50,6) oluşturmuştur. Çalışmanın bağımlı değişkeni çalışanların doğum şekli tercihi (vajinal veya sezaryen), bağımsız değişkenleri sosyodemografik ve doğurganlık özellikleridir. Veriler, 32 soru içeren bir form aracılığıyla online ortamda toplanmıştır. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişki ki-kare testi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışma grubunun %75,1’i hemşire, %24,9’u ebedir. Ebe ve hemşirelerin %50,5’i sezaryen doğumu, %49,5’i vajinal doğumu tercih etmektedir. Vajinal doğum tercih nedeni olarak en fazla vajinal doğumun daha sağlıklı bir doğum şekli olması (%67,8); sezaryen tercih nedeni olarak en fazla riskli gebelik öyküsü (%34,9) ve önceki doğumun sezaryen olması (%34,2) belirtilmiştir. Yaş, medeni durum, haneye giren aylık gelir, aile tipi, geçmişteki doğum şekli gibi değişkenler sezaryen doğum tercihi ile ilişkilidir. Sonuç: Ülkemizdeki yüksek sezaryen doğum sıklığı ile uyumlu olarak ebe ve hemşirelerin yaklaşık yarısı sezaryen doğumu tercih etmektedir. Normal vajinal doğumların teşviki amacıyla eğitim programları uygulanmalıdır. Ebe ve hemşirelerin anne ve bebek açısından en uygun yöntem konusunda bilinçlenmesi, yalnızca kendilerinin değil hizmet verdikleri kadınların normal doğuma yönelmesinde de yarar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler
Doğum şekli; Ebe; Hemşire; Sezaryen; Vajinal doğum

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Dergimizin 2021 yılı Nisan sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimizin 2021 yılı Ağustos sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimizle ilgili sorularınızı veya mesajlarınızı unikasaglik@gmail.com adresine iletebilirsiniz.

  Sayın Yazarlar, makale gönderimi sistem üzerinden yapıldıktan sonra Telif Hakkı Devir Formu, Çıkar Çatışması Beyan Formu ile Yazar Katkı formlarının  unikasaglik@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

  UNİKA Sağlık Bilimleri Dergisi, makale gönderim, değerlendirme ve yayın sürecinde herhangi bir ücret talep etmemektedir. Ayrıca makale açık erişimi için yazarlardan ücret alınmamaktadır.

  Yazarlar uygun bir intihal programı (iThenticate, Turnitin) kullanarak elde ettikleri benzerlik raporunu unikasaglik@gmail.com adresine göndermesi gerekmektedir. Benzerlik oranı % 25'ten  fazla olan makaleler intihal olarak kabul edilmektedir.

  Dergimizin 2021 yılı Aralık sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimizin TR Dizinde indeksilenmesi için başvuru yapılmıştır.

  Dergimizin 2022 yılı Nisan sayısı yayınlanmıştırAdres :Kılavuzlar Köyü Öte Karşı Üniversite Kampüsü Merkez Karabük
Telefon :444 0 478 Faks :
Eposta :unikasaglik@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri