English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına İlişkin Görüşleri
Çocuk gelişiminde, yetişkinlerin çocuk yetiştirme tutumları önemli rol oynamaktadır. Çocuğun okula başlamasıyla eğitim kurumu, ebeveyn ve çocuk ilişkilerine yönelik rehberlik çalışmalarını yürütür. Aile rehberliği ve eğitiminde, eğitimcilerin çocuk yetiştirme tutumlarına ilişkin görüşleri etkin rol oynar. Bu çalışmada, okul öncesi öğretmenlerinin çocuk yetiştirme tutumlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu kolay ulaşılabilir örnekleme yoluyla kendilerine ulaşılabilen Türkiye genelinde farklı kurumlarda çalışan 64 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Çocuk Yetiştirme Tutumlarına İlişkin Anne-Baba Görüşleri Ölçeği (ÇOYGÖ) A Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde normallik dağılımına göre parametrik testlerden Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri kullanılmıştır. Sonuç olarak; okul öncesi öğretmenlerinin çocuk yetiştirme tutumlarına ilişkin görüşlerinin yaş, medeni durum, çocuk sayısı ve mesleki kıdeme göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Okul öncesi öğretmenlerinin demokratik tutuma ilişkin görüşlerinin baskın olduğu, bunu baskıcı ve otoriter tutumun izlediği, aşırı hoşgörülü tutumun son sırada yer aldığı görülmüştür. Öğretmenler için kullanılan ölçeğin güvenirlik katsayısı .92 olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Okul öncesi öğretmenleri, çocuk yetiştirme tutumları, tutum

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

    Dergimizin 2021 yılı Nisan ayı sayısı yayınlanmıştır.

     

    Dergimizle ilgili sorularınızı veya mesajlarınızı unikasaglik@gmail.com adresine iletebilirsiniz.Adres :Kılavuzlar Köyü Öte Karşı Üniversite Kampüsü Merkez Karabük
Telefon :444 0 478 Faks :
Eposta :unikasaglik@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri