English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ebelerin Normal Doğum Eyleminde Dikey Pozisyonların Kullanımına İlişkin Görüş ve Uygulamaları: Türkiye’nin Batısından Kesitsel Bir Çalışma
(Midwives’ Views and Practices Regarding the Use of Vertical Position of in Normal Birth: A Cross-Sectional Study of Western Turkey )

Yazar : Nurten DENİZHAN KIRCAN  Nevin AKDOLUN BALKAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 2
Sayfa : 59-71


Özet
Doğum eyleminde annenin pozisyonu; anne ve fetüs açısından önemli sonuçlara neden olan ve anne-fetüs sağlığını doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Bu çalışma, ebelerin normal doğum eyleminde dikey pozisyonların kullanımına ilişkin görüş ve uygulamalarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Kesitsel tipteki araştırma, Türkiye’nin Güney batısında bulunan Muğla ilindeki tüm devlet hastanelerinin doğum salonunda çalışan 89 ebe ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, literatüre göre hazırlanan soru formu ile ebelerin öz bildirimlerine göre toplanmıştır. Elde edilen veriler Ki-Kare, Fisher Ki-Kare ve Kruskall Wallis-H analizleri ile değerlendirilmiştir. Yaş ortalaması 37,9±5.07 olan ebelerin %67,4’ü ön lisans mezunu ve %83,1’i evlidir. Normal doğumların %88,8’ini ebeler yaptırmaktadır. Ebelerin %3,4’ü dikey pozisyonlarla ilgili eğitim almıştır. Ebelerin %63,6’sı I., %40’ı da II. evrede dikey pozisyonların kullanımını uygun bulmaktadır. Ebeler dikey pozisyonların kullanımını daha çok I. evre için desteklemektedir (%92,1). Ebelerin %95,5’i II. evrede dikey pozisyon kullanımı için doğum salonlarını uygun bulmamaktadır. Dikey pozisyonların kullanılabilmesi için doğum salonu koşullarının düzenlenmesini (%81,7) istemektedirler. Sonuç olarak; ebelerin dikey pozisyonları II. evreden çok I. evre için uygun buldukları ve kullandıkları, tümünün doğumlar için litotomi pozisyonunu uygun bulduğu ve kullandığı saptanmıştır. Ebeler, doğumda dikey pozisyonların kullanımı ile ilgili olumlu görüşe sahip olmak ve kullanımını desteklemekle birlikte doğum salonu koşullarını uygun bulmamaktadırlar.

Anahtar Kelimeler
Dikey Pozisyonlar; Ebe; Görüş ve Uygulamalar; Normal Doğum Eylemi

Abstract
Position of mother in labor is an important factor that causes important consequences for mother and fetus and directly affects mother’s health and fetus. This study was carried out to determine the views and practices of midwives regarding the use of vertical positions in normal labor. As a cross-sectional study, it was performed by 89 midwives working at the delivery rooms of the state hospitals within Mugla district that is located at the southwest of Turkey. The data was collected via the self-reports of the midwives in response to a questionnaire prepared in accordance with the literature. The obtained data was evaluated by Chi-Square, Fisher's Exact Chi-Square and Kruskall Wallis-H analyzes. 67.4% of midwives with an average age of 37.9 ± 5.074 are associate degree graduates and 83.1% are married. 88.8% of normal births are done by midwives. 3.4% of midwives have received training on vertical positions. 63.6% of midwives found the use of vertical positions in phase I appropriate as 40% thought its use in phase II. is more convenient. Most Midwives support the use of vertical positions especially for phase I (92.1%). 95.5% of midwives do not find delivery rooms suitable for the use of vertical position at the phase II. They want delivery room conditions to be regulated in order to use vertical positions (81.7%). As a result, it was concluded that midwives found vertical positions suitable for the first phase rather than the second, and all of them found the lithotomy position suitable for deliveries and applied their practices accordingly. Although midwives have a positive view of the use of vertical positions at birth and support their use, they do not find delivery room conditions appropriate.

Keywords
Vertical positions; Midwife; Opinions and Practices; Normal Labor

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

    Dergimizin 2021 yılı Nisan ayı sayısı yayınlanmıştır.

    Dergimizin 2021 yılı Ağustos sayısı yayınlanmıştır.

    Dergimizle ilgili sorularınızı veya mesajlarınızı unikasaglik@gmail.com adresine iletebilirsiniz.Adres :Kılavuzlar Köyü Öte Karşı Üniversite Kampüsü Merkez Karabük
Telefon :444 0 478 Faks :
Eposta :unikasaglik@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri