English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Altı Kıtada Oynanan Çocuk Oyunları ve Türkiye’de Oynanan Oyunlarla Benzerliği
(Children's Games Played in Six Continents, and Their Similarities with Games Played in Turkey )

Yazar : Arzu ÖZYÜREK  Songül DAKAK, Neslihan YURT  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 2
Sayfa : 72-85


Özet
İnsan yaşamında önemli bir yeri bulunan oyun, kültür ve medeniyetleri şekillendiren bir olgudur. Dünyanın her yerinde, çocuğun hayatının büyük bir kısmını oyun oluşturmaktadır. Bu çalışmada, dünya genelinde altı kıtada oynanan çocuk oyunları ve Türk çocuk oyunlarının benzerliği incelenmiştir. Doküman inceleme yoluyla verilerin toplandığı çalışmada altı kıtadan 40 ülkede en fazla oynanan oyunlar incelenmiştir. Toplam 108 oyunun incelendiği çalışmada, oyunların Türkiye’de oynanan oyunlarla benzerliği ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, birçok ülkede bazı farklılıklara rağmen aynı oyunların oynandığı belirlenmiştir. Asya ve Avrupa ülkelerinde oynanan çocuk oyunlarının Türkiye’de oynanan oyunlarla benzerlik oranının daha fazla olduğu belirlenmiştir. Zaman içerisinde bazı oyunların yerine yeni oyunlar eklenirken, Aç Kapıyı Bezirgân Başı gibi bazı geleneksel oyunların ise varlığını sürdürdüğü görülmüştür. Kültürel benzerliklerinden yararlanılarak dünya genelinde çocukların kaynaşmasında oyun etkili bir araç olan oyun aracılığıyla çeşitli projeler geliştirilebilir.

Anahtar Kelimeler
Oyun; Çocuk oyunları; Kültürel aktarım; Türk çocuk oyunları.

Abstract
Play is a phenomenon that have an important place in human life and it shapes games, cultures and civilizations. All over the world, play is a big part of the child's life. In this study, the similarity of children's games and Turkish children's games played on six continents around the world was examined. The study, which collected data through document review, examined the most played games in 40 countries from six continents. In the study, a total of 108 games were examined and the similarity of the games played in Turkey was tried to be revealed. As a result of the study, it was determined that the same games were played despite some differences in many countries. It has been determined that children's games played in Asian and European countries have a higher similarity rate to the games played in Turkey. Over time, some games have been replaced by new games, while some of the traditional games such as “Aç Kapıyı Bezirgan Başı” have been found to exist. By taking advantage of its cultural similarities, play can be used as an effective tool for the integration of children around the world and various projects can be developed in this regard.

Keywords
Games; Children's games; Cultural transfer; Turkish children's games.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

    Dergimizin 2021 yılı Nisan ayı sayısı yayınlanmıştır.

    Dergimizin 2021 yılı Ağustos sayısı yayınlanmıştır.

    Dergimizle ilgili sorularınızı veya mesajlarınızı unikasaglik@gmail.com adresine iletebilirsiniz.Adres :Kılavuzlar Köyü Öte Karşı Üniversite Kampüsü Merkez Karabük
Telefon :444 0 478 Faks :
Eposta :unikasaglik@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri