English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Covid-19 Kliniklerinde Çalışan Sağlık Çalışanlarının Depresyon Durumlarının Değerlendirilmesi
(Assessment of Depression Status of Health Care Workers: Working in Covid-19 Clinics )

Yazar : Label    Label
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 3
Sayfa : 118-128


Özet
Amaç: Çalışmada Türkiye’nin farklı nüfus yoğunluklarına sahip Kırıkkale, Ankara ve İstanbul illerinde COVID-19 kliniklerinde görev yapan sağlık çalışanlarının depresif belirtilerinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlandı. Materyal Metod: 1 Haziran – 30 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen tanımlayıcı tipteki çalışmaya COVID-19 kliniklerinde çalışan 502 sağlık çalışanı dahil edildi. Veri toplama aracı olarak Sosyodemografik Bilgi Formu ve BECK Depresyon Envanterinden (BDE) oluşan çevrimiçi bir anket formu kullanıldı. Anket sağlık çalışanlarına sosyal platformlar aracılığıyla ulaştırıldı. Bulgular: Araştırmanın sonuçlarına göre katılımcıların cinsiyet, ekonomik durum ve psikososyal destek programına katılma durumuna göre BDE puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,005). Sağlık çalışanlarının eğitim durumu (p<0,001), medeni durum (p<0,001), çocuk sahibi olma (p=0,017), meslekte çalışma süresi (p=0,013), hasta ile yüz yüze çalışılan süre (p=0,006), çalışılan birim (p<0,001), bulunduğu serviste çalışma süresi (p<0,001), haftalık çalışma saati(p<0,001), bir mesaide sorumlu olunan hasta sayısı (p<0,001), mesleği isteyerek seçme (p<0,001), çalışılan bölümden memnuniyet (p<0,001) ve çalışılan şehire(p<0,001) göre BDE puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. Sonuç: Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarını depresif belirtilerden korumak ve oldukça yoğun busüreci en az hasarla atlatmalarını sağlamak için risk faktörlerine uygun ruh sağlığı koruma programlarının geliştirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler
COVID-19; Depresyon; Sağlık çalışanı

Abstract
Aim: In this study, it was aimed to determine depressive symptoms and affecting factors of healthcare workers in COVID-19 clinics in Kirikkale, Ankara and Istanbul provinces with different populations in Turkey. Materyal and Method: 502 healthcare professionals working in COVID-19 clinics were included in this descriptive study between June 1 and August 30, 2020. An online questionnaire consisting of Sociodemographic Information Form and BECK Depression Inventory (BDI) was used as data collection. The questionnaire was delivered to health workers through social platforms. Results: According to results; no statistically significant difference were found between mean BDI scores comparisons of gender, economic status and participation in psychosocial support program (p>0.005). Statistically significant difference were found between mean BDI scores according to educational status of healthcare professionals (p<0.001), marital status (p<0.001), having children (p=0.017), working time in profession (p=0.013), time worked face to face with patient (p=0.006), unit of work (p<0.001), working time in the service (p<0.001), weekly working hours (p<0.001), number of patients responsible in one shift (p<0.001), choosing profession willingly (p<0.001), satisfaction with the department (p<0.001) and the city of work (p<0.001). Condusion: It is recommended to develop mental health protection programs suitable for risk factors in order to protect health workers from depressive symptoms during the pandemic process and to enable them to overcome this intense process with minimum damage.

Keywords
COVID-19; Depression; Health worker

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Dergimizin 2021 yılı Nisan sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimizin 2021 yılı Ağustos sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimizle ilgili sorularınızı veya mesajlarınızı unikasaglik@gmail.com adresine iletebilirsiniz.

  Sayın Yazarlar, makale gönderimi sistem üzerinden yapıldıktan sonra Telif Hakkı Devir Formu, Çıkar Çatışması Beyan Formu ile Yazar Katkı formlarının  unikasaglik@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

  UNİKA Sağlık Bilimleri Dergisi, makale gönderim, değerlendirme ve yayın sürecinde herhangi bir ücret talep etmemektedir. Ayrıca makale açık erişimi için yazarlardan ücret alınmamaktadır.

  Yazarlar uygun bir intihal programı (iThenticate, Turnitin) kullanarak elde ettikleri benzerlik raporunu unikasaglik@gmail.com adresine göndermesi gerekmektedir. Benzerlik oranı % 25'ten  fazla olan makaleler intihal olarak kabul edilmektedir.

  Dergimizin 2021 yılı Aralık sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimizin TR Dizinde indeksilenmesi için başvuru yapılmıştır.

  Dergimizin 2022 yılı Nisan sayısı yayınlanmıştırAdres :Kılavuzlar Köyü Öte Karşı Üniversite Kampüsü Merkez Karabük
Telefon :444 0 478 Faks :
Eposta :unikasaglik@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri