English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ebe ve Hemşirelerin Doğum Şekli Tercihi ve İlişkili Faktörler: Hastane Tabanlı Kesitsel Çalışma
(Delivery Mode Preference and Associated Factors Among Midwives and Nurses: A Hospital-Based Cross-Sectional Study )

Yazar : Dilek TÜRKMEN KURTOĞLU  Sibel MUTLU Engin YURTÇU Raziye ÖZDEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 3
Sayfa : 144-155


Özet
Amaç: Çalışmanın amacı, Karabük’te üçüncü basamak sağlık kuruluşunda görev yapan ebe ve hemşirelerin doğum şekli tercihlerinin ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Kesitsel çalışma, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yürütülmüştür. Çalışma grubunu hastanede görev yapan toplam 595 ebe ve hemşirenin 301’i (%50,6) oluşturmuştur. Çalışmanın bağımlı değişkeni çalışanların doğum şekli tercihi (vajinal veya sezaryen), bağımsız değişkenleri sosyodemografik ve doğurganlık özellikleridir. Veriler, 32 soru içeren bir form aracılığıyla online ortamda toplanmıştır. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişki ki-kare testi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışma grubunun %75,1’i hemşire, %24,9’u ebedir. Ebe ve hemşirelerin %50,5’i sezaryen doğumu, %49,5’i vajinal doğumu tercih etmektedir. Vajinal doğum tercih nedeni olarak en fazla vajinal doğumun daha sağlıklı bir doğum şekli olması (%67,8); sezaryen tercih nedeni olarak en fazla riskli gebelik öyküsü (%34,9) ve önceki doğumun sezaryen olması (%34,2) belirtilmiştir. Yaş, medeni durum, haneye giren aylık gelir, aile tipi, geçmişteki doğum şekli gibi değişkenler sezaryen doğum tercihi ile ilişkilidir. Sonuç: Ülkemizdeki yüksek sezaryen doğum sıklığı ile uyumlu olarak ebe ve hemşirelerin yaklaşık yarısı sezaryen doğumu tercih etmektedir. Normal vajinal doğumların teşviki amacıyla eğitim programları uygulanmalıdır. Ebe ve hemşirelerin anne ve bebek açısından en uygun yöntem konusunda bilinçlenmesi, yalnızca kendilerinin değil hizmet verdikleri kadınların normal doğuma yönelmesinde de yarar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler
Doğum şekli; Ebe; Hemşire; Sezaryen; Vajinal doğum

Abstract
Aim: The aim of the study is to evaluate delivery mode preference and associated factors among midwives and nurses working in the tertiary health care institution in Karabuk. Method: The cross-sectional study was conducted in the Karabuk Training and Research Hospital. The study group consisted of 301 (50.6%) of 595 midwives and nurses working in the hospital. The dependent variable of the study was the preference of the delivery mode (vaginal or cesarean section), the independent variables were sociodemographic and obstetric characteristics. Data were collected online through a form containing 32 questions. The relationship between dependent and independent variables was analyzed with the chi-square test. Results: The study group consisted of 75.1% nurses and 24.9% midwives. 50.5% of midwives and nurses preferred cesarean section, 49.5% of them preferred vaginal delivery. The most common reasons for vaginal birth was vaginal birth being a healthier delivery method (67.8%). The most common reasons for cesarean section were a history of risky pregnancy (34.9%) and previous cesarean section (34.2%). Variables such as age, marital status, monthly income in the household, family type, and past delivery are associated with cesarean section preference. Conclusion: Consistent with the high cesarean delivery frequency in our country, nearly half of midwives and nurses prefer cesarean section. Training programs should be implemented to promote normal vaginal deliveries. Awareness of midwives and nurses about the most appropriate method for mother and baby will be beneficial not only for them but also for the women they serve to tend to normal delivery.

Keywords
Delivery mode; Midwife; Nurse; Ceserean section; Vaginal delivery

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Dergimizin 2021 yılı Nisan sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimizin 2021 yılı Ağustos sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimizle ilgili sorularınızı veya mesajlarınızı unikasaglik@gmail.com adresine iletebilirsiniz.

  Sayın Yazarlar, makale gönderimi sistem üzerinden yapıldıktan sonra Telif Hakkı Devir Formu, Çıkar Çatışması Beyan Formu ile Yazar Katkı formlarının  unikasaglik@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

  UNİKA Sağlık Bilimleri Dergisi, makale gönderim, değerlendirme ve yayın sürecinde herhangi bir ücret talep etmemektedir. Ayrıca makale açık erişimi için yazarlardan ücret alınmamaktadır.

  Yazarlar uygun bir intihal programı (iThenticate, Turnitin) kullanarak elde ettikleri benzerlik raporunu unikasaglik@gmail.com adresine göndermesi gerekmektedir. Benzerlik oranı % 25'ten  fazla olan makaleler intihal olarak kabul edilmektedir.

  Dergimizin 2021 yılı Aralık sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimizin TR Dizinde indeksilenmesi için başvuru yapılmıştır.

  Dergimizin 2022 yılı Nisan sayısı yayınlanmıştırAdres :Kılavuzlar Köyü Öte Karşı Üniversite Kampüsü Merkez Karabük
Telefon :444 0 478 Faks :
Eposta :unikasaglik@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri