English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına İlişkin Görüşleri
(Pre-school Teachers' Opinions About The Attitude of Child Rearing )

Yazar : Arzu ÖZYÜREK    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 1
Sayfa : 9-18


Özet
Çocuk gelişiminde, yetişkinlerin çocuk yetiştirme tutumları önemli rol oynamaktadır. Çocuğun okula başlamasıyla eğitim kurumu, ebeveyn ve çocuk ilişkilerine yönelik rehberlik çalışmalarını yürütür. Aile rehberliği ve eğitiminde, eğitimcilerin çocuk yetiştirme tutumlarına ilişkin görüşleri etkin rol oynar. Bu çalışmada, okul öncesi öğretmenlerinin çocuk yetiştirme tutumlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu kolay ulaşılabilir örnekleme yoluyla kendilerine ulaşılabilen Türkiye genelinde farklı kurumlarda çalışan 64 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Çocuk Yetiştirme Tutumlarına İlişkin Anne-Baba Görüşleri Ölçeği (ÇOYGÖ) A Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde normallik dağılımına göre parametrik testlerden Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri kullanılmıştır. Sonuç olarak; okul öncesi öğretmenlerinin çocuk yetiştirme tutumlarına ilişkin görüşlerinin yaş, medeni durum, çocuk sayısı ve mesleki kıdeme göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Okul öncesi öğretmenlerinin demokratik tutuma ilişkin görüşlerinin baskın olduğu, bunu baskıcı ve otoriter tutumun izlediği, aşırı hoşgörülü tutumun son sırada yer aldığı görülmüştür. Öğretmenler için kullanılan ölçeğin güvenirlik katsayısı .92 olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Okul öncesi öğretmenleri, çocuk yetiştirme tutumları, tutum

Abstract
Adult’s child rearing attitudes play an important role in child development. After the child starts school, the educational institution carries out guidance on parent and child relationships. In family guidance and education, educators' opinions on child rearing attitudes play an active role. In this study, it was aimed to examine the opinions of preschool teachers on child rearing attitudes. The study group consisted of 64 preschool teachers who can be reached through easily accessible sampling into different institutions in Turkey. A Form of the Parents' Views on Child Rearing Attitudes Scale (CRAS) was used to collect the data. In analyzing the data, Mann Whitney U and Kruskal Wallis H tests were used that parametric tests by looking at the distribution of normality. As a result; It was determined that the opinions of preschool teachers on child rearing attitudes do not differ significantly according to the variables of age, marital status, number of children and years of professional seniority. It has been observed that the pre-school teachers' views on democratic attitude are dominant, followed by an oppressive and authoritarian attitude, and excessively tolerant attitude is in the last place. The reliability coefficient of the scale used for teachers was determined as .92.

Keywords
Preschool teachers, child rearing attitudes, attitude

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

    Dergimizin 2021 yılı Nisan ayı sayısı yayınlanmıştır.

     

    Dergimizle ilgili sorularınızı veya mesajlarınızı unikasaglik@gmail.com adresine iletebilirsiniz.Adres :Kılavuzlar Köyü Öte Karşı Üniversite Kampüsü Merkez Karabük
Telefon :444 0 478 Faks :
Eposta :unikasaglik@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri