English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Karabük Üniversitesi Hemşirelik 4.Sınıf Öğrencilerinin Meslek ve Gelecek Kaygılarının Belirlenmesi: Nitel Bir Çalışma
(Determination of Professional and Future Anxiety of Karabuk University 4th Class Student: A Qualitative Study )

Yazar : Sevgi DİNÇ  Senem YILDIZ BENLİOĞLU Özlem METİN Beyza TURPÇU Sudenur ÇETİN Melike AŞÇI  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 3
Sayfa : 168-179


Özet
Amaç: Araştırmanın amacı, hemşirelik bölümü 4. sınıf öğrencilerinin meslek ve gelecek kaygılarının belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yönteminin kullanıldığı araştırmada 15 öğrenci ile yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Nitel veriler ses kayıt cihazına kaydedilerek elde edilmiştir. Verilerinin çözümlenmesinde içerik analizi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Bulgular: Verilerin analiz edilmesinin ardından 2 ana tema ve 5 alt tema elde edilmiştir. Araştırmanın sonucunda ortaya çıkan temalar; mesleğe bakış ve geleceğe bakış olmuştur. Sonuç: Öğrencilerin mezuniyet sonrasına ilişkin birçok duyguyu aynı anda yaşadıkları ve büyük çoğunluğunun mezuniyet sonrası yaşamlarına ilişkin kaygılı oldukları belirlenmiştir. Öğrencilerin mesleğe ve geleceğe yönelik düşüncelerin belirlenmesinin öğrencilerin yaşadıkları sorunların daha iyi tanınması ve ele alınabilmesi açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Hemşirelik; Hemşirelik öğrencileri; Kaygı; Nitel çalışma

Abstract
Objective: The aim of this study was to evaluate the occupational and future anxiety of the 4th grade students of the nursing department. Method: In the study, qualitative research design was used. In the research, in which purposive sampling method was used, semi-structured in-depth interviews were conducted with 15 students. Qualitative data were obtained by a voice recorder. Content analysis and descriptive analysis were used to analyze the data. Results: After analyzing the data, 2 main themes and 5 sub-themes were obtained. The themes that emerged as a result of the research; occupational view and the future view. Conclusion: It has been determined that the students experience many feelings about post-graduation at the same time and the majority of them are anxious about their post-graduation life. It is thought that determining the thoughts of the students about the profession and the future will be useful in terms of better recognizing and addressing the problems experienced by the students.

Keywords
Nursing; Nursing students; Anxiety; Qualitative study

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Dergimizin 2021 yılı Nisan sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimizin 2021 yılı Ağustos sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimizle ilgili sorularınızı veya mesajlarınızı unikasaglik@gmail.com adresine iletebilirsiniz.

  Sayın Yazarlar, makale gönderimi sistem üzerinden yapıldıktan sonra Telif Hakkı Devir Formu, Çıkar Çatışması Beyan Formu ile Yazar Katkı formlarının  unikasaglik@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

  UNİKA Sağlık Bilimleri Dergisi, makale gönderim, değerlendirme ve yayın sürecinde herhangi bir ücret talep etmemektedir. Ayrıca makale açık erişimi için yazarlardan ücret alınmamaktadır.

  Yazarlar uygun bir intihal programı (iThenticate, Turnitin) kullanarak elde ettikleri benzerlik raporunu unikasaglik@gmail.com adresine göndermesi gerekmektedir. Benzerlik oranı % 25'ten  fazla olan makaleler intihal olarak kabul edilmektedir.

  Dergimizin 2021 yılı Aralık sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimizin TR Dizinde indeksilenmesi için başvuru yapılmıştır.

  Dergimizin 2022 yılı Nisan sayısı yayınlanmıştırAdres :Kılavuzlar Köyü Öte Karşı Üniversite Kampüsü Merkez Karabük
Telefon :444 0 478 Faks :
Eposta :unikasaglik@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri