Türkçe

Quick accessHaberler


UNIKA Sağlık Bilimleri Dergisi, sağlık ve beşerî bilimler alanında ulusal-uluslararası yapılan özgün araştırmaları literatüre kazandırmayı amaçlayan, bilimsel, akademik, hakemli, açık erişimli bir dergidir.  UNIKA Sağlık Bilimleri Dergisi, sağlık ve beşerî bilimlere katkı sağlayacak nitelikteki Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmış nitel veya nicel özgün araştırma makalelerini, güncel derlemeleri, olgu sunumlarını ve editöre notları yayınlayan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergimiz yılda 3 kez (Nisan, Ağustos, Aralık ayları) elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dergimizde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Yayınlanacak makalelerde konu ile ilgili etik kurallara, bilimsel standartlara uygun olma ve ticari kaygı gözetmeme şartı aranmaktadır. Dergimize gönderilecek makaleler hakem değerlendirme sürecinden geçmekte, çift-kör hakem değerlendirmesi sonrasında literatüre kazandırılmaktadır. 


UNIKA Sağlık Bilimleri Dergisi 

Advanced Search


Announcements

    NEWS

    The issue of April 2021 has been published.

    The issue of August 2021 has been published.Adress :Kılavuzlar Köyü Öte Karşı Üniversite Kampüsü Merkez Karabük
Phone :444 0 478 Fax :
Email :unikasaglik@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri