Türkçe

Quick accessÖzet


Bahçede Uygulanan Fen Etkinliklerinin Okul Öncesi Çocukların Bilim Öğrenmeleri Üzerine Etkisi
Amaç: Çalışmada fen etkinliklerinin bahçede uygulanmasının okul öncesi çocukların bilim öğrenmeye yönelik ilgilerine etkisini belirlemek amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Yarı deneysel olarak planlanan çalışmada, çalışma gurubunu okul öncesi eğitime devam eden ve beş yaşındaki 24 çocuk oluşturdu. Çocuklarla fen etkinlikleri, sekiz hafta süreyle haftada üç gün bahçede bilimsel süreç becerilerini destekleyici uygulamalı etkinlikler ve haftanın diğer iki günü belgesel izleme vb. etkinlikler olarak gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında Bilim Öğrenmeyi Değerlendirme Testi ön test ve son test olarak uygulandı. Bulgular: Çalışma sonucunda, okul öncesi çocukların bilim öğrenmeye ilişkin ön test ve son test puanları arasında olumlu düzeyde anlamlı fark ortaya çıktığı belirlenmiştir. Uygulanan eğitim programı sonrası çocukların bilimsel süreç becerileri artmıştır. Bilim öğrenme düzeyi, cinsiyete göre anlamlı bulunmamıştır. Sonuç: Fen etkinliklerinin bahçede uygulanması sonucunda okul öncesi çocukların bilimsel süreç becerilerine olumlu katkı sağlandığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Bilimsel süreçler; Fen etkinlikleri; Okul öncesi dönem; Bahçe etkinlikleri.

Advanced Search


Announcements

    NEWS

    The issue of April 2021 has been published.

    The issue of August 2021 has been published.

    The issue of December 2021 has been published.

    The issue of April 2022 has been published.Adress :Kılavuzlar Köyü Öte Karşı Üniversite Kampüsü Merkez Karabük
Phone :444 0 478 Fax :
Email :unikasaglik@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri