Türkçe

Quick accessÖzet


On Yedi Yaşında Bir Ergene Yönelik Cinsel Saldırı Sonrası Gelişen Epizodik Aurasız Migren Olgusu
Özellikle kızlar için ergenlik, cinsel saldırıya maruz kalma açısından kayda değer bir risk dönemidir. Bu dönemde cinsel saldırının çeşitli fiziksel ve ruhsal semptomlarla ilişkili olduğu bilinmesine rağmen çok az araştırma baş ağrısıyla ilişkisini ele almıştır. Bu olgu sunumunda ise erkek arkadaşının cinsel saldırısına maruz kalan, saldırıdan birkaç gün sonra ilk migren atağını yaşayan ve sonrasında belirginleşen baş ağrıları nedeniyle kliniğimize başvuran on yedi yaşında bir ergen kız çocuğu paylaşılmıştır. Yapılan nörolojik muayene neticesinde olguya epizodik aurasız migren tanısı konmuş, alınan anamnez sonrasında erkek arkadaşı tarafından üç ay önce cinsel saldırıya maruz kaldığını bildirmesi ve travma sonrası stres semptomlarının gözlenmesi üzerine olgu çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniği ile konsülte edilmiştir. Gerçekleştirilen ruhsal değerlendirme sonrasında ise olguya ayrıca majör depresif bozukluk ve travma sonrası stres bozukluğu tanıları konmuştur. Kliniğimizle koordineli olarak tedavi süreci devam eden olgumuzun ağrı sıklığı, süresi ve şiddetinin yanı sıra sürdürülen psikoterapi seanslarıyla birlikte travma sonrası stres belirtilerinde de belirgin bir azalma olduğu gözlenmiştir. Sadece cinsel istismar biçiminde değil, fiziksel ya da duygusal olarak deneyimlenen her türlü travmatize edici yaşantının ergenlerin yanında çocuklarda ve yetişkinlerde baş ağrısı ile ilişkisi konusunda, değerlendirme ve tedavi sürecinde multidisipliner yaklaşımın benimsenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Aurasız migren; Cinsel saldırı; Ergenlik; Travma sonrası stres bozukluğu.

Advanced Search


Announcements

    NEWS

    The issue of April 2021 has been published.

    The issue of August 2021 has been published.

    The issue of December 2021 has been published.

    The issue of April 2022 has been published.Adress :Kılavuzlar Köyü Öte Karşı Üniversite Kampüsü Merkez Karabük
Phone :444 0 478 Fax :
Email :unikasaglik@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri