Türkçe

Quick accessÖzet


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2011-2021): Sistematik Derleme
Amaç: Bu sistematik derlemenin amacı, son 10 yılda çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği anabilim dalında hazırlanan lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışma, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği anabilim dalında yapılan lisansüstü tezlerin taranması şeklinde 3-27 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında 35 lisansüstü teze ulaşıldı. Bulgular: Çalışmada incelenen tezlerin %74,3’ünün (n=26) 2016-2021 yılları arasında yayınlandığı ve %60,0’ının (n=21) yüksek lisans tezi olduğu saptandı. Araştırma desenine göre incelendiğinde tezlerin %57,1’inin (n=20) tam deneysel tasarıma sahip olduğu, en çok ele alınan konunun %28,6 (n=10) oranı ile ağrı olduğu, en çok çalışılan örneklem grubunun ise %28,6 (n=10) adolesan grubu ile %22,9 (n=8) yenidoğan olduğu belirlendi. Çalışmada en çok tercih edilen ölçeklerin ağrı, anksiyete/kaygı ve yaşam kalitesini değerlendiren ölçekler olduğu saptandı. Sonuç: Bu sistematik derleme sonucunda çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında yapılan lisansüstü tezlerde son yıllarda artış yaşandığı, daha sık deneysel araştırma deseninin tercih edildiği, adolesan ve yenidoğan yaş grubu ile tez çalışmalarının daha sık yapıldığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca lisansüstü tezlerde ağrı, anksiyete/kaygı ve yaşam kalitesi konularına yoğunluk olduğu görülmüştür. Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanındaki çalışmaların ve boşlukların belirlenmesinin akademik ilerlemede etkili olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Çocuk; Çocuk hemşireliği; Lisansüstü eğitim.

Advanced Search


Announcements

    NEWS

    The issue of April 2021 has been published.

    The issue of August 2021 has been published.

    The issue of December 2021 has been published.

    The issue of April 2022 has been published.Adress :Kılavuzlar Köyü Öte Karşı Üniversite Kampüsü Merkez Karabük
Phone :444 0 478 Fax :
Email :unikasaglik@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri