Türkçe

Quick accessBahçede Uygulanan Fen Etkinliklerinin Okul Öncesi Çocukların Bilim Öğrenmeleri Üzerine Etkisi
(Investigation of the Impact on the Science Learning of Preschool Children of Science Activities Applied in the Garden )

Author : Arzu ÖZYÜREK  Ayşe GÖKÇE Şevval KÖSELER Yasemin ÜSTÜNBAŞ  
Type : Copyright
Printing Year : 2022
Number : 2
Page : 201-212


Özet
Amaç: Çalışmada fen etkinliklerinin bahçede uygulanmasının okul öncesi çocukların bilim öğrenmeye yönelik ilgilerine etkisini belirlemek amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Yarı deneysel olarak planlanan çalışmada, çalışma gurubunu okul öncesi eğitime devam eden ve beş yaşındaki 24 çocuk oluşturdu. Çocuklarla fen etkinlikleri, sekiz hafta süreyle haftada üç gün bahçede bilimsel süreç becerilerini destekleyici uygulamalı etkinlikler ve haftanın diğer iki günü belgesel izleme vb. etkinlikler olarak gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında Bilim Öğrenmeyi Değerlendirme Testi ön test ve son test olarak uygulandı. Bulgular: Çalışma sonucunda, okul öncesi çocukların bilim öğrenmeye ilişkin ön test ve son test puanları arasında olumlu düzeyde anlamlı fark ortaya çıktığı belirlenmiştir. Uygulanan eğitim programı sonrası çocukların bilimsel süreç becerileri artmıştır. Bilim öğrenme düzeyi, cinsiyete göre anlamlı bulunmamıştır. Sonuç: Fen etkinliklerinin bahçede uygulanması sonucunda okul öncesi çocukların bilimsel süreç becerilerine olumlu katkı sağlandığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Bilimsel süreçler; Fen etkinlikleri; Okul öncesi dönem; Bahçe etkinlikleri.

Abstract
Objective: In this study, it was aimed to determine the effect of applying science activities at least once a week and in the garden on preschool children's interest in learning science. Methods: In the study, which was planned as quasi-experimental, the study group consisted of 24 five-year-old children attending pre-school education. Science activities with children, applied activities that support scientific process skills in the garden three days a week for eight weeks, and watching documentaries on the other, etc. two days of the week carried out as activities. For data collection Science Learning Assessment Test was used to pre-test and post-test. Results: As a result of the study, it was determined that there was a positive significant difference between the pre-test and post-test scores of preschool children on learning science. After the education program, the scientific process skills of the children increased. Science learning level was not found to be significant according to gender. Conclusions: As a result of the application of science activities in the garden, it was determined that positive contributions were made to the scientific process skills of preschoolers.

Keywords
Scientific processes; Science activities; Preschool period; Gardening activities.

Advanced Search


Announcements

    NEWS

    The issue of April 2021 has been published.

    The issue of August 2021 has been published.

    The issue of December 2021 has been published.

    The issue of April 2022 has been published.Adress :Kılavuzlar Köyü Öte Karşı Üniversite Kampüsü Merkez Karabük
Phone :444 0 478 Fax :
Email :unikasaglik@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri