Türkçe

Quick accessOn Yedi Yaşında Bir Ergene Yönelik Cinsel Saldırı Sonrası Gelişen Epizodik Aurasız Migren Olgusu
(A Case of Episodic Migraine Without Aura Developed After Sexual Attack to a Seventeen Years Old Adolescent )

Author : Ozan KAYAR  Gülen Güler AKSU Safinaz DİLA TAVAS Ahmet YILMAZ Fevziye TOROS Aynur ÖZGE  
Type : Copyright
Printing Year : 2022
Number : 2
Page : 228-233


Özet
Özellikle kızlar için ergenlik, cinsel saldırıya maruz kalma açısından kayda değer bir risk dönemidir. Bu dönemde cinsel saldırının çeşitli fiziksel ve ruhsal semptomlarla ilişkili olduğu bilinmesine rağmen çok az araştırma baş ağrısıyla ilişkisini ele almıştır. Bu olgu sunumunda ise erkek arkadaşının cinsel saldırısına maruz kalan, saldırıdan birkaç gün sonra ilk migren atağını yaşayan ve sonrasında belirginleşen baş ağrıları nedeniyle kliniğimize başvuran on yedi yaşında bir ergen kız çocuğu paylaşılmıştır. Yapılan nörolojik muayene neticesinde olguya epizodik aurasız migren tanısı konmuş, alınan anamnez sonrasında erkek arkadaşı tarafından üç ay önce cinsel saldırıya maruz kaldığını bildirmesi ve travma sonrası stres semptomlarının gözlenmesi üzerine olgu çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniği ile konsülte edilmiştir. Gerçekleştirilen ruhsal değerlendirme sonrasında ise olguya ayrıca majör depresif bozukluk ve travma sonrası stres bozukluğu tanıları konmuştur. Kliniğimizle koordineli olarak tedavi süreci devam eden olgumuzun ağrı sıklığı, süresi ve şiddetinin yanı sıra sürdürülen psikoterapi seanslarıyla birlikte travma sonrası stres belirtilerinde de belirgin bir azalma olduğu gözlenmiştir. Sadece cinsel istismar biçiminde değil, fiziksel ya da duygusal olarak deneyimlenen her türlü travmatize edici yaşantının ergenlerin yanında çocuklarda ve yetişkinlerde baş ağrısı ile ilişkisi konusunda, değerlendirme ve tedavi sürecinde multidisipliner yaklaşımın benimsenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Aurasız migren; Cinsel saldırı; Ergenlik; Travma sonrası stres bozukluğu.

Abstract
Adolescence is a period of significant risk for sexual assault, especially for girls. Although it is known that sexual assault is associated with a wide range of physical and psychiatric symptoms during this period, very little researches have addressed its relationship with headache. In this case report, a seventeen-year-old adolescent girl exposed to sexual attack of her boyfriend and experienced the first migraine attack a few days after the abuse, was shared after she appealed our clinic. As a result of the neurological examination, the patient was diagnosed with episodic migraine without aura, and was consulted with the pediatric and adolescent psychiatry clinic after the anamnesis received after the patient reported that she had been exposed to sexual assault three months ago and symptoms of post-traumatic stress were observed. After the psychiatric assessment, the patient was diagnosed with major depressive disorder and post-traumatic stress disorder. In our case, whose treatment process is still continuing in coordination with our clinic, a significant decrease was observed in the symptoms of post-traumatic stress symptoms with the psychotherapy sessions, as well as the frequency, duration and severity of pain. It will be beneficial to adopt a multidisciplinary approach in the assesment and treatment process, considering that any psychological trauma experienced not only in the form of sexual abuse, but also physically or emotionally, is associated with headaches in children and adults as well as adolescents.

Keywords
Adolescence; Migraine without aura; Sexual assault; Post-traumatic stress disorder.

Advanced Search


Announcements

    NEWS

    The issue of April 2021 has been published.

    The issue of August 2021 has been published.

    The issue of December 2021 has been published.

    The issue of April 2022 has been published.Adress :Kılavuzlar Köyü Öte Karşı Üniversite Kampüsü Merkez Karabük
Phone :444 0 478 Fax :
Email :unikasaglik@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri