Türkçe

Quick accessÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2011-2021): Sistematik Derleme
(Investigation of Postgraduate Thesis in The Field of Child Health and Diseases Nursing (2011-2021): Systematic Review )

Author : Özlem ÖZTÜRK ŞAHİN  Yeliz TAŞDELEN Kübra ILGAZ Hilal KAYMAKÇI Esra TURPÇU  
Type : Copyright
Printing Year : 2022
Number : 2
Page : 213-227


Özet
Amaç: Bu sistematik derlemenin amacı, son 10 yılda çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği anabilim dalında hazırlanan lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışma, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği anabilim dalında yapılan lisansüstü tezlerin taranması şeklinde 3-27 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında 35 lisansüstü teze ulaşıldı. Bulgular: Çalışmada incelenen tezlerin %74,3’ünün (n=26) 2016-2021 yılları arasında yayınlandığı ve %60,0’ının (n=21) yüksek lisans tezi olduğu saptandı. Araştırma desenine göre incelendiğinde tezlerin %57,1’inin (n=20) tam deneysel tasarıma sahip olduğu, en çok ele alınan konunun %28,6 (n=10) oranı ile ağrı olduğu, en çok çalışılan örneklem grubunun ise %28,6 (n=10) adolesan grubu ile %22,9 (n=8) yenidoğan olduğu belirlendi. Çalışmada en çok tercih edilen ölçeklerin ağrı, anksiyete/kaygı ve yaşam kalitesini değerlendiren ölçekler olduğu saptandı. Sonuç: Bu sistematik derleme sonucunda çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında yapılan lisansüstü tezlerde son yıllarda artış yaşandığı, daha sık deneysel araştırma deseninin tercih edildiği, adolesan ve yenidoğan yaş grubu ile tez çalışmalarının daha sık yapıldığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca lisansüstü tezlerde ağrı, anksiyete/kaygı ve yaşam kalitesi konularına yoğunluk olduğu görülmüştür. Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanındaki çalışmaların ve boşlukların belirlenmesinin akademik ilerlemede etkili olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Çocuk; Çocuk hemşireliği; Lisansüstü eğitim.

Abstract
Objective: This systematic review was made to examine the postgraduate theses prepared in the last ten years in the department of pediatric nursing. Material and Methods: The study was carried out between 3-27 November 2021 using scanning postgraduate theses containing the word "children's health and diseases nursing". According to the inclusion criteria of the research, 35 postgraduate theses were reached. Results: It was determined that 74.3% (n=26) of the theses examined in the study were published between 2016-2021, and 60.0% (n=21) were master's theses. When analyzed according to the research design, 57.1% (n=20) of the theses had an experimental design, the most discussed topic was pain with a rate of 28.6% (n=10), the most studied sample group was 28%, It was determined that 6 (n=10) adolescent group and 22.9% (n=8) were newborns. It was determined that the most preferred scales in the study were the scales assessing pain, anxiety/anxiety, and quality of life. Conclusion: As a result of this systematic review, it has been concluded that there has been an increase in postgraduate theses in the field of pediatric nursing, the experimental research design is preferred more frequently, and the thesis studies are performed more regularly with adolescent and newborn age groups. In addition, it has been observed that there is an emphasis on pain, anxiety/anxiety, and quality of life in postgraduate theses. It is thought that determining the studies and gaps in child health and diseases nursing will contribute to academic development.

Keywords
Child; Pediatric nursing; Graduate education.

Advanced Search


Announcements

    NEWS

    The issue of April 2021 has been published.

    The issue of August 2021 has been published.

    The issue of December 2021 has been published.

    The issue of April 2022 has been published.Adress :Kılavuzlar Köyü Öte Karşı Üniversite Kampüsü Merkez Karabük
Phone :444 0 478 Fax :
Email :unikasaglik@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri