Türkçe

Quick accessGebelikle İlişkili Aritmiler, Yönetimi ve Hemşirelik/Ebelik Yaklaşımı
(Pregnancy-Related Arrhythmias, Management and Nursing/Midwifery Approach )

Author : Ayşe ÇUVADAR  Gökay TAYLAN  
Type : Copyright
Printing Year : 2022
Number : 2
Page : 241-247


Özet
Gebelik sırasında, kadınların hormonal ve hemodinamik değişiklikleri kardiyak aritmilerin ortaya çıkma olasılığını arttırmaktadır. Gebelikte görülen kardiyak aritmiler, hem annenin hem de fetusun sağlığında morbidite veya mortaliteye neden olabilir. Maternal kardiyak aritmilerin optimal yönetimi, spesifik aritminin tanımlanmasını, komorbid durumların teşhisini ve uygun müdahaleyi içerir. Genel olarak, maternal kardiyak aritmilerin yönetimi genel popülasyona benzer. Kardiyak aritmisi olan gebede sağlık ekip üyeleri tarafından yapılacak kaliteli ve uygun bir yönetim ile hem anne hem de fetüsün sağlığı korunabilir. Bu nedenle gebelikle ilişkili aritmilerin yönetimi önemlidir. Bu derleme makale, gebelikte ortaya çıkan aritmilerin yönetimi ve hemşirelik/ebelik yaklaşımına katkı sağlamak amacıyla planlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Aritmi; Gebelik; Ebe; Hemşire; Yönetim.

Abstract
During the time of pregnancy, the hormonal and hemodynamic changes of women, increase in existence of cardiac arrhythmias. Cardiac arrhythmias in pregnancy can cause morbidity or mortality in the health of both the mother and the fetus. Maternal arrhythmias can occur in isolation or in the setting of underlying structural heart disease. Optimal management of maternal cardiac arrhythmias includes identification of the specific arrhythmia, diagnosis of comorbid conditions, and appropriate intervention. In general, management of maternal cardiac arrhythmias is similar to that of the general population.In pregnant women with cardiac arrhythmia, the health of both mother and fetus can be protected by a qualified and appropriate treatment by healthcare team members. For this reason, management of pregnancy-related arrhythmias has great importance. This review article is planned to contribute to the management of arrhythmias during pregnancy and to the nursing/midwifery approach.

Keywords
Arrhythmia; Pregnancy; Midwife; Nurse; Management.

Advanced Search


Announcements

    NEWS

    The issue of April 2021 has been published.

    The issue of August 2021 has been published.

    The issue of December 2021 has been published.

    The issue of April 2022 has been published.Adress :Kılavuzlar Köyü Öte Karşı Üniversite Kampüsü Merkez Karabük
Phone :444 0 478 Fax :
Email :unikasaglik@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri