Türkçe

Quick accessSon SayıEditör
Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR, Doç. Dr. Işıl Işık ANDSOY

Editör Yardımcısı
Doç.Dr. Müslüm KUZU

Karabük Üniversitesi  26.04.2022

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenDr.Öğr. Üyesi Neriman Güdücü Reyhan AYDIN DOĞAN, Ayşe TEZEL ATABEY  
Sezaryen Servisinde Yatan Annelerin Doğum Şekillerine Göre Doğum Sonu Hospitalizasyon Süreçlerindeki Komplikasyonların Karşılaştırılması: Olgu-Kontrol Tanımlayıcı Çalışma Ss,
Comparison of Complications in Postpartum Hospitalization Processes According to Delivery Types of Mothers in Cesarean Section: Case-Control Descriptive Study
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu ÖZYÜREK Ayşe GÖKÇE Şevval KÖSELER Yasemin ÜSTÜNBAŞ  
Bahçede Uygulanan Fen Etkinliklerinin Okul Öncesi Çocukların Bilim Öğrenmeleri Üzerine Etkisi Ss, 201-212
Investigation of the Impact on the Science Learning of Preschool Children of Science Activities Applied in the Garden
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47327/unikasaglik.27
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem ÖZTÜRK ŞAHİN Yeliz TAŞDELEN Kübra ILGAZ Hilal KAYMAKÇI Esra TURPÇU  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2011-2021): Sistematik Derleme Ss, 213-227
Investigation of Postgraduate Thesis in The Field of Child Health and Diseases Nursing (2011-2021): Systematic Review
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47327/unikasaglik.39
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ozan KAYAR Gülen Güler AKSU Safinaz DİLA TAVAS Ahmet YILMAZ Fevziye TOROS Aynur ÖZGE  
On Yedi Yaşında Bir Ergene Yönelik Cinsel Saldırı Sonrası Gelişen Epizodik Aurasız Migren Olgusu Ss, 228-233
A Case of Episodic Migraine Without Aura Developed After Sexual Attack to a Seventeen Years Old Adolescent
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47327/unikasaglik.38
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehtap ÇELİK Öznur HAYAT ÖKTEM  
Nörofibromatozis ve Ebelik Bakımı: Olgu Sunumu Ss, 234-240
Neurofibromatosis and Midwifery Care: A Case Report
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47327/unikasaglik.41
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe ÇUVADAR Gökay TAYLAN  
Gebelikle İlişkili Aritmiler, Yönetimi ve Hemşirelik/Ebelik Yaklaşımı Ss, 241-247
Pregnancy-Related Arrhythmias, Management and Nursing/Midwifery Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47327/unikasaglik.40
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba GÜNGÖR Ülkü POLAT  
Liderlik Yaklaşımlarının Sağlık Hizmetlerinde Kalite Üzerine Etkili Çalışan Davranışları ile İlişkisi Ss, 248-257
The Relationship of Leadership Approaches with Effective Employee Behaviors on Quality in Health Services
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47327/unikasaglik.46
Özet | Abstract | Tam Metin |

Advanced Search


Announcements

    NEWS

    The issue of April 2021 has been published.

    The issue of August 2021 has been published.

    The issue of December 2021 has been published.

    The issue of April 2022 has been published.Adress :Kılavuzlar Köyü Öte Karşı Üniversite Kampüsü Merkez Karabük
Phone :444 0 478 Fax :
Email :unikasaglik@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri