English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Baş Editör: Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR, Editör: Prof. Dr. Işıl IŞIK ANDSOY

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Müslüm KUZU

Karabük Üniversitesi  30.08.2023

 | Sayı Tam Metin  | İçindekiler  | EditördenFehmi ALİBEKİROĞLU Habibe İNCİ Burcu KORKUT Didem ADAHAN  
Covid-19 Pandemisi Sırasında Bir Pandemi Hastanesinde Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Ss, 460-470
Socio-demographic and Clinical Characteristics of Patients Admitted to a Pandemic Hospital Family Medicine Outpatient Clinic During the Covid-19 Pandemic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47327/unikasaglik.100
Özet | Abstract | Tam Metin |

Döndü ERDOĞAN İNAN Ülkü POLAT  
İnmeli Hasta ve Bakım Verenlerine Verilen Planlı Taburculuk Eğitiminin Hasta Memnuniyeti ve Bakım Verenin Bakıma Hazır Oluşluğu Üzerine Etkisi Ss, 471-489
The Effect of Planned Discharge Training on Stroke Patients Satisfaction and Caregiver Preparedness: A pre-test post-test study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47327/unikasaglik.102
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine AKDOĞAN Gülcan KAR ŞEN Nevin ONAN  
Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği (RSOÖ): Türkçe Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Ss, 490-507
The Mental Health Literacy Scale (MHLS): Turkish Adaptation, Validity and Reliability
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47327/unikasaglik.104
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve AFACAN SATIOĞLU Esra Nur KABAKCI  
Ebelik Bölümü Öğrencilerinde Premenstrual Sendrom Görülme Sıklığı ve Baş Etme Yöntemleri Ss, 508-517
Premenstrual Syndrome Prevalence and Coping Methods in Midwifery Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47327/unikasaglik.103
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülin KURT ALKAN Nurten TAŞDEMİR  
Geriatrik Cerrahi Hastalarında Ağrı Değerlendirme Yöntemleri: Sistematik Derleme Ss, 518-532
Pain Assessment Methods in Geriatric Surgery Patients: Systematic Review
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47327/unikasaglik.101
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

  Dergimizin 2021 yılı Nisan sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimizin 2021 yılı Ağustos sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimizle ilgili sorularınızı veya mesajlarınızı unikasaglik@gmail.com adresine iletebilirsiniz.

  Sayın Yazarlar, makale gönderimi sistem üzerinden yapıldıktan sonra Telif Hakkı Devir Formu, Çıkar Çatışması Beyan Formu ile Yazar Katkı formlarının  unikasaglik@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

  UNİKA Sağlık Bilimleri Dergisi, makale gönderim, değerlendirme ve yayın sürecinde herhangi bir ücret talep etmemektedir. Ayrıca makale açık erişimi için yazarlardan ücret alınmamaktadır.

  Yazarlar uygun bir intihal programı (iThenticate, Turnitin) kullanarak elde ettikleri benzerlik raporunu unikasaglik@gmail.com adresine göndermesi gerekmektedir. Benzerlik oranı % 25'ten  fazla olan makaleler intihal olarak kabul edilmektedir.

  Dergimizin 2021 yılı Aralık sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimizin TR Dizinde indeksilenmesi için başvuru yapılmıştır.

  Dergimizin 2022 yılı Nisan sayısı yayınlanmıştır

  Dergimizin 2022 yılı Ağustos sayısı yayınlanmıştır.

  Sayın Yazarlar, dergimiz makale kabullerini DergiPark üzerinden gerçekleştirmeye başlamıştır. Makalelerinizi link üzerinden dergimize gönderebilirsiniz.Adres :Kılavuzlar Köyü Öte Karşı Üniversite Kampüsü Merkez Karabük Türkiye
Telefon :+90 444 0 478 Faks :
Eposta :unikasaglik@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri